Menü
Kosár

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

it.hu Webáruház

Hatályos: 2021.11.01

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Macrotel Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által az it.hu Webáruházban (továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfelek (a továbbiakban: Ügyfél), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató által üzemeltetett webshop.it.hu webcímen található Webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.
 3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 4. A Webáruházban bemutatott információk, illetve az egyéb távollévők közötti eszközökkel történő Megrendelések esetén az Ügyfél megrendelésének elküldése adott szerződés megkötésére vonatkozó felhívásaként értelmezendő, nem pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64 (1) bekezdésében foglalt rendelkezései szerinti ajánlatként.
 5. Jelen szabályzatban rögzített szerződések nyelve magyar, melyek nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, utólag nem hozzáférhetőek. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

II. SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

Szolgáltató:

Cégnév: Macrotel Telefontechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8200 Veszprém, Gerenda u. 4-6.

Ügyvezető: Pichner Péter (képviselet módja: önálló)                            

Cégjegyzékszám: 19-09-506709, vezetve a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Adószám: 12941911-2-19      

Kamarai regisztráció: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Regisztrációs száma: VE12941911   

Tárhelyszolgáltató adatai: megegyeznek a Szolgáltató adataival

A tárhely-szolgáltató weboldala: it.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefon: +36 88 591 111

E-mail: ugyfelszolgalat@it.hu              

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:

Hétfő-péntek: 8:00-16:00

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Gerenda u. 4-6.

Személyes ügyintézés helye: 8200 Veszprém, Gerenda u. 4-6.

Ügyfél:

 1. Jelen ÁSZF fogalomhasználatában Ügyfél minden olyan jogi személy, aki a weboldalt meglátogatja, webáruházban megrendelést ad le.
 2. Szolgáltatásunkat minden jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, az Adatvédelmi Tájékoztatót, illetve a jelen Weboldalon/Webáruházban közzétett tudnivalókat, vásárlási feltételeket.
 3. A jelen Szabályzat hatálya azokra a fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekre terjed ki, akik a Webáruházat használják, megrendelést adnak el, illetve akikkel Termékre vonatkozó az adásvételi szerződés létrejön.

III. REGISZTRÁCIÓ

 1. A Regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor.
 2. A Regisztráció valós e-mail címmel, névvel és egy választott jelszó megadásával lehetséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, melyről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenet kerül kiküldésre. A Webáruházba történő első belépésre kizárólag a vásárlói fiók Szolgáltató által történő jóváhagyását követően kerülhet sor. A jóváhagyásról a Szolgáltató külön e-mailben küld értesítést a Vásárló részére.
 3. A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Ügyfél felelős azért, hogy olyan e-mail címmel regisztráljon a weboldalra, illetve olyan email címet adjon meg, amely tekintetében rendelkezni jogosult.
 4. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára nem a Szoláltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 6. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, van lehetőség. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vásárló az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyesen elvégezni.
 7. Az Ügyfél a regisztrációját törölheti az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet feldolgozását követően törlésre kerül a regisztráció. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. További információkat ezzel kapcsolatban a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz.
 8. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Ha az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Az Ügyfél köteles a személyes adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.

IV. TERMÉKEK

 1. A Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a Termék használatára vonatkozó utasításokat a Termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a Termék részletes tényleges tulajdonságait a használati utasítás tartalmazza. A Termékhez tartozó használati utasítás minden esetben az Ügyfél részére átadásra kerül.
 2. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A Termékek - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását a Termékhez mellékeljük. Amennyiben a Webáruházban kínált bármely Termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel azt az Ügyfélszolgálaton tudja jelezni a +36/88/591-111 telefonszámon, ugyfelszolgalat@it.hu e-mail-en.
 3. A Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket nem tartalmazó módon (nettóban) kerül feltüntetésre. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A kosár tartalma oldalon a termékek vételárának összesítésénél a fizetendő nettó végösszeg, a forgalmi adó és a bruttó végösszeg is feltüntetésre kerül.
 4. A Webáruházban megrendelhető termékek árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 5. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.
 6. Ha a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül egyes Termékek mellett feltüntetésre különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0,-Ft-os vagy 100,-Ft alatti vételára van, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.
 7. A Megrendelést a Szolgáltató a Webáruházban az Ügyféltől akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 8. Korábbi/ Kedvezménes Ár: árcsökkentés alkalmazása esetén a Szolgáltató megjeleníti az eladásra kínált Termék korábbi eladási árát. A korábbi eladási ár a Szolgáltató által az árcsökkentés alkalmazását megelőző 60 napnál nem rövidebb idő alatt alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, melyen az az adott termék értékesítésre került. Ha a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a Szolgáltató által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. A Korábbi Ár nem kerül alkalmazásra az általános mennyiségi / értékalapú kedvezményekre és egyéb, nem az árhoz kapcsolódó marketing kommunikáció esetén (pl. vásárlás mellé ajándék, ingyenes szállítás).

V. MEGRENDELÉS FOLYAMATA

Online felületen leadott megrendelés menete:

 1. Megrendelés feladására a regisztrációt és a vásárlói fiók jóváhagyását követő bejelentkezés után kerülhet sor.
 2. Az Ügyfél az általa kiválasztott termékeket a "Kosárba" gomb megnyomásával helyezheti el a Vásárlói Kosarába. A Termék Kosárba helyezését követően megjelenő oldalon az Ügyfél tájékoztatást kap arról, hogy a Termék „sikeresen bekerült a Kosárba”. Erről az weboldalról a Vásárló visszaléphet a Webáruházba a „Vásárlás folytatása” gomb megnyomásával illetve a „Fizetés” gombra kattintva léphet tovább a Megrendelés véglegesítéséhez.
 3. A Megrendelés véglegesítése során „Kosár” oldalon a Vásárló áttekintheti a kosár tartalmát, a kiválasztott termék nevét, a termék mennyiségét és a termék árát. Ugyanitt lehetősége van a Vásárlónak ajándékkártya beváltására is az ajándékkártya számának beírásával. A Kosár tartalmának összesítése tartalmazza a megvásárolni kívánt termékért és egyéb szolgáltatásért fizetendő bruttó összeget.
 4. A „Fizetés” gomb megnyomásával az Ügyfél a Megrendelés leadásához szükséges felületre a regisztráció során megadott jelszóval és e-mail címmel léphet be.
 5. A belépést követően a Megrendelés leadásához az Ügyfélnek a számlázási adatokat szükséges megadnia. A számlázási adatok megadását követően a szállítási adatokat és szállítási módot szükséges kiválasztania.
 6. Az Ügyfél a Termék szállítását házhozszállítással kérheti, melyhez szükséges a pontos kézbesítési címet megadnia. A Házhozszállítással kapcsolatos adatokat jelen ÁSZF I. számú melléklete tartalmazza. 
 1. A szállítási adatok megadását követően az Ügyfélnek a Fizetési módot szükséges megadnia.
 2. Az Ügyfél fizethet: előre történő banki átutalással vagy online bankkártyával.
 1. A Fizetési mód megadását követően a Vásárlónak nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az ÁSZF-et és tudomással bír arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A nyilatkozat a fenti tartalmú szöveg mellett lévő négyzetbe történő kattintással tehető meg.
 2. Megrendelése összegzésre kerül, mely az alábbiakat tartalmazza: a szállítási adatokat, a számlázási adatokat, a fizetés módját, megrendelt termék nevét, mennyiségét, a termék nettó és bruttó árát valamint az átutalás teljesítéséhez szükséges információkat.
 3. Az Ügyfélnek lehetősége van bármely adat módosítására a Megrendelés elküldéséig. A rendelés leadása a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

VI. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

A Vásárlónak a Megrendelés bármely szakaszában és a Megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „X - Eltávolítás” feliratra kattintva).

VII. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

 1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus e-mail útján legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  A Szolgáltató visszaigazoló e-mail-je nem minősül az Ügyfél ajánlatának elfogadásának, ezen visszaigazoló e-mail arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz a közölt adatokkal megérkezett.
 2. A Felek között a szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató – az Ügyfél ajánlatának megérkezését visszaigazoló e-mail üzenetet követően - a raktárkészlet ellenőrzése után, a megrendelés teljesíthetőségéről visszaigazolást küld újab
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ. Ha ezen a honlapon böngészik, akkor Ön elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. Részletes információ a sütikről.